Tramonto dietro Salina, visto da Acquacalda (Foto Katia Merlino)