Le Eolie nelle stampe d’epoca (235° puntata): Filicudi: Chianu o puortu, l’interno di una casa